English  English    Deutsch  Deutsch

ICCERT

Çed Belgeleri

ÇED BELGESİ 

Çed (Çevre Etki değerlendirmesi) Raporu Firmaların gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevreye yapabileceği tüm olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, çevre kirlenmesine sebep olabilecek artık ve atıkların ne şekilde zararsız hale getirileceğini ve bu hususta alınacak tedbirleri belirten rapordur.

ÇED Yönetmeliğine göre, ÇED Raporuna tabi kurum, kuruluş ve işletmeler özelliklerine göre üç gruba ayrılmıştır.

Birinci grupta yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça “ÇED Gerekli”dir kararı verilen bir proje için özel bir formata göre hazırlanacak ÇED Raporu yer alır.

İkinci grupta ise, yönetmeliğin EK-2 listesinde yer alan projelere ÇED uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bir proje tanıtım dosyası ile başvurulur.

Üçüncü grupta bahsi geçen listelerde yer almayan firmaların çevresel tedbirleri aldıklarını gösterir bilgilerle başvuru dosyası hazırlanır.

ÇED RAPORU BELGESİ

Birçok sanayi ve diğer yatırım sektörlerinde ÇED RAPORU mevzuatı uygulanmaktadır  

Birçok sektörel yatırımlarda ve Elektrik üretim santralleri Rüzgar, Hidroelektrik Baraj vb yatırımlarda Enerji Santrallerinin Resmi işlemleri, ÇED belgesi alınması, devlet desteklerinden yararlanarak Yatırım Teşvik Belgesi alınması danışmanlık işlemlerinizde uzman kadromuzla ülke genelinde Taksim Danışmanlık olarak hizmet vermekteyiz.

Yatırım Teşvik Belgesi, ÇED kapsam dışı, ÇED Gerekli değildir Belgesi (Proje Tanıtım Dosyası), ÇED olumlu Belgesi (ÇED Raporu) işlemlerinizde uzman kadromuzdan yararlanınız.  

Teşvik Belgeli yatırımlarınızda Yatırım proje grubumuz, gerek teşvik destek unsurlarından (SSK Vergi Enerji Faiz indirimi ve KDV- Gümrük muafiyeti) desteği teşvik mevzuatlarından gerekse de teşvik belgesi ile ilgili bilgilendirme, dosya hazırlama, takip ve belgelendirme aşamasına ve yine teşvik belgelerinizin kapanış işlemlerinde Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz

 ÇED BELGELERİ Şirketlerin faaliyetlerinin çevre üzerinde yapabilecekleri etkilere göre, yatırımın cins ve kapasitesine göre alınması gereken zorunlu belgelerdir.

ÇED kapsam dışı yazısı  ÇED gerekli değildir belgesi (Proje tanıtım dosyası) ·  ÇED raporu (çed olumlu belgesi)GSM Ruhsatları, EPDK izin ve işlemleri

Yatırımın konusuna göre Çed için aşağıdaki belgelerin alınması da zorunlu olabilmektedir.

1- Akustik Rapor, 2- Emisyon ve Deşarj İzni Alınması, 3- İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 4- Maden Ruhsatı alımı ve İzinleri, Yatırım Programınızın en önemli süreci  ÇED raporu işlemleridir.