English  English    Deutsch  Deutsch

ICCERT

Garanti Belgeleri

GARANTİ BELGESİ

Garanti belgesi, imalatçı-üretici veya ithalatçıların sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgesi ifade eder.

Garanti Belgesi Satıcı veya İmalatçı İçin Nedir?

Satılan ürünün garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az 2 yıl süreyle ücretsiz olarak garanti belgesi ekindeki listede yazılı servislerde tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin yapılabileceğini, ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzuna göre kullanabileceği hakkında satıcının taahhüt ve yükümlülüklerini gösteren bir belgedir.

Garanti Belgesi Tüketici İçin Nedir?

Satın alınan ürünün garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının, garanti belgesi ekindeki listede yazılı servislerde en az 2 yıl süreyle ücretsiz olarak tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin yapılabileceğini, ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzuna göre kullanabileceğini, bunları satıcının kendisine taahhüdü ve yükümlülüğü olduğunu gösteren belgeyi ifade eder.

Ürünlerin kullanım ömürleri:

Satıcı firmalar asgari garanti süresini ürünlerin kullanım ömürlerini aşmamak kaydıyla artırabilirler. Bunun örnekleri otomotiv ve beyaz eşya sektöründe görülmektedir.

GARANTİ BELGESİ NASIL ALINIR?

Garanti ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri İmal veya ithal edilen birçok ürün için yasal olarak gereklidir.
Bu belgeler 01.01.2008 tarihinden itibaren E-İMZA ile ONLİNE olarak alınabilmektedir.

Bunun için E-İMZA başvuru formunu doldurmanız ve bize göndermeniz yeterlidir. İlgili kuruluş tarafından adınıza düzenlenen e-imza kart ve bilgileriniz aynı kuruluş tarafından firmanızın adresine gönderilecektir. E-imza başvuru formu için bizi arayınız.

Garanti Belgesi Gerektiren Ürünler: Önce malınıza garanti belgesi gerekiyor mu? Doğru tespit edilmesi gerekir.  Ürününüzün G.T.İ.P numarasına ve tanımına göre garanti belgesi gerektiren ürünler listesinden tespit edebilirsiniz.  (EK-1)

Ürününüz listede yer alıyorsa garanti belgesini alabilmek için, vereceğiniz garantinin servis hizmetini sağlayacak servislerle sözleşme yaparak Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınması gerekmektedir.

Garanti Belgesi ne kadar sürede sonuçlanır?

·       Ürün için gerekli olan servis sayısına,

·       Ürüne bağlı olarak servislerin temin zorluğuna,

·       Servislerin bölgelere göre dağılımına göre

Servislerle sözleşme yapılması, TSE kayıtlarının tamamlanması, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin “SSHYB” Sanayi Bakanlığından çıkarılması, kullanma kılavuzunun hazırlanması, bunlara bağlı olarak garanti belgesinin çıkarılması 5-60 gün arasında değişebilir.

Gümrükten Malın Çekilmesi:

 

Ürünlerinizin Gümrüklerden çekilebilmesi ve tüketiciye satılabilmesi için Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi “SSHYB” ve buna bağlı olarak garanti belgesi alınması zorunludur. Aksi halde gümrüklerden mallar çekilemez.

Ürününüz listede yer alıyorsa garanti belgesini alabilmek için, vereceğiniz garantinin servis hizmetini sağlayacak servislerle sözleşme yaparak Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınması gerekmektedir.

Garanti Belgesi ne kadar sürede sonuçlanır?

·       Ürün için gerekli olan servis sayısına,

·       Ürüne bağlı olarak servislerin temin zorluğuna,

·       Servislerin bölgelere göre dağılımına göre

Servislerle sözleşme yapılması, TSE kayıtlarının tamamlanması, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin “SSHYB” Sanayi Bakanlığından çıkarılması, kullanma kılavuzunun hazırlanması, bunlara bağlı olarak garanti belgesinin çıkarılması 5-60 gün arasında değişebilir.

Gümrükten Malın Çekilmesi:

Ürünlerinizin Gümrüklerden çekilebilmesi ve tüketiciye satılabilmesi için Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi “SSHYB” ve buna bağlı olarak garanti belgesi alınması zorunludur. Aksi halde gümrüklerden mallar çekilemez.

 

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

İmalatı yapılan veya üretilen ürün garanti belgesi gerektiren mallar listesinde yer alıyorsa bu belgeyi alabilmek için önce Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınması gerekmektedir.

GARANTİ BELGESİ GEREKTİREN ÜRÜNLER

Garanti belgesi gerektiren ürünler yasa ile tespit edilmiş ve yayınlanmıştır.

Ürününüze garanti belgesi gerekiyor mu? Doğru tespit edilmesi gerekir.

Ürününüzün G.T.İ.P numarasına ve tanımına göre garanti belgesi gerektiren ürünler listesinden tespit edebilirsiniz.

GÖRÜŞ BAŞVURUSU

Son zamanlarda gelişen teknoloji hızı sebebiyle ürünlerin özellikleri farklılaşmakta ve önceden bilinen standartları değişebilmektedir. Bu da ithalatçının sorun yaşamasına sebep olmaktadır.

Taksim Danışmanlık olarak bu zamana kadar ilgili kurumdan sözlü aldığımız standart tespit başvurularında isabet oranı en çok %70 oranında olmuştur. %30 luk kısmında yapılan başvuru işlemi Bakanlık tarafından , ürün standardı belirlenemediği için TSE kurumundan resmi görüş başvurusu yapılarak ortalama 1,5-2 ay gibi bir zaman süren görüş başvurularının yapılması gerekmektedir.

Görüş başvurusunun sonucuna göre ürün için standart belirlenir ve bu doğrultuda ilgili servis Taksim tarafından firmanız adına ayarlanır.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ “SSHYB” NEDİR?

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak;

“Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik, kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve 2 yıl süre ile vize edilen belgeyi, ifade eder.”

Firmanızın bir ürünü sattıktan sonra bu ürünün garanti süresi içinde yasal şartlara uygun yeterli servis ve yedek parça desteğinizin verilebileceğini kanıtlayan bir belgedir.

Garanti Belgesi gereken ürünler için önceden alınması ve garanti belgesi başvurusunda kullanılması gereken zorunlu bir belgedir.

Bu belgeyi alabilmek için bölgelere göre en az veya toplamda kaç servis istasyonu açılması veya mevcut servislerle sözleşme yapıldığının belgelenmesi ve TSE kurumunda kaydının yapılması gerekir.

Ürününüz için 1 adet ile 60 adet arasında servis kurulması gerekebilir.

Kaç adet servis istasyonu kurmanız veya muhtelif illerde kurulu servis istasyonları ile servis sözleşme yapmanız gerektiğini bilmek için bizi arayınız

Bu listede ürün gruplarını, kaç bölgede, en az ve toplamda kaç servis kurmanız veya kaç servisle sözleşme yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz.

Servislerle yapılması gereken sözleşmenin örneğini lütfen müşteri temsilcilerimizden isteyiniz.

TEKNİK SERVİS KURULUM AŞAMASI

Satışlardan sonra montaj bakım onarım hizmetleri sağlayabilmek için TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip teknik servisleri kurulması veya mevcut teknik servislerle sözleşme yapılarak servis ağı kurulması gerekmektedir.

Servis ağı kurulumu: Taksim Danışmanlık, ürünlerinizin standartlarına uygun hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip servisler ile firmanız adına sözleşme yapılarak servis ağı kurmaktadır.

Servis Eksiğinin tamamlanması: Servisin sözleşme süresi içinde kapanması veya hizmet veremeyecek duruma düşmesi halinde Taksim Danışmanlık yeni bir servisle sözleşme yaparak firmanızın servis eksiğini tamamlamaktadır.

SERVİS SÖZLEŞMELERİNİN SÜRELERİ

Servis sözleşmeleri imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.

Sözleşme yapılan servisleriniz ile sözleşme süresinin devamı için teknik servislere sözleşme ücretleri ödenerek her yıl yenilenmesi ve Türk Standartları Enstitüsü’ne verilerek kayıt yaptırılması gerekmektedir.

SATIŞ SONRASI YETERLİLİK BELGESİNİN SÜRESİ VE YENİLENMESİ

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi 2 yıl geçerlidir. Yenileme müracaatlarının belgenin süresinin bitmesine 1 ay kala yapılması gereklidir.

Servis değişikliği yapılması halinde değişikliklerin 15 gün içersinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

SATICI FİRMANIN SORUMLULUKLARI

Malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edilemez.

Tüketiciye servis hizmetinin verilmemesi ve sorunun giderilmemesinden sırası ile üretici – ithalatçı, satıcı ve teknik servis sorumludur.

Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz.

Satış Sonrası İşlemler

Garanti belgesi alımı için önceden alınması gereken bir belgedir. Belgenin alımı için Sanayi bakanlığına elektronik ortamda başvuruyu yapar. Takip ederek sonuçlanmasını sağlar.

GARANTİ BELGESİ GEREKTİREN ÜRÜNLER2009/6 – 31.12.2008 / 27097 sayılı
İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ gereğince;Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde,Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır.
Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
8403.10 Yalnız kat kaloriferi (kombi cihazları)
8414.51.00.20.00 Evlerde kullanılanlar
8414.59.20.20.00
8414.59.40.20.00
8414.59.80.20.13
8414.59.80.20.14
8414.60.00.10.00 Evlerde kullanılanlar
8414.80.80.20.00 Yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8415.90 hariç)
8418.21 Yalnız ev tipi buzdolapları
8418.29
8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8421.12 Çamaşır kurutma makinaları
8421.21.00.00.00 Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar
8424.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
84.27 Forkliftler
84.29 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri
8443.31 Baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar
8443.32 Diğerleri, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar
8443.39 Diğerleri
8450.11 Yalnız evlerde kullanılan çamaşır makinaları
8450.12.00.00.00
8450.19
8451.21.10.00.11 Evlerde kullanılanlar
8451.21.90.00.11 Evlerde kullanılanlar
8452.10 Ev tipi dikiş makinaları
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]
84.60 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)
8470.10.00.00.00 Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik hesap makinaları ve hesaplama fonsiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar
84.71 Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar (8471.80.00.00.00; 8471.90.00.00.00 hariç)
85.02 Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri
8504.40.90.90.11 Kesintisiz güç kaynakları
85.08 Vakumlu eIektrik süpürgeleri (8508.70.00.00.00 hariç)
8509.40 Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri
8509.80 Yalnız mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar
8510.10.00.00.00 Traş makinaIarı
8510.20.00.00.11 Saç kesme makinaları
8510.30.00.00.00 Epilasyon cihazları
8512.30.10.00.00 Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları
8516.31 Saç kurutucular
8516.40 Elektrikli ütüler
8516.50.00.00.00 Mikro dalgalı fırınlar
8516.60.10.00.00 Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)
8516.60.70.00.00 Izgaralar ve kızartma cihazları
8516.60.80.00.00 Gömme fırınlar
8516.60.90.00.11 Tost makinaları
8516.71.00.00.00 Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar
8516.72.00.00.00 Ekmek kızartma makinaları
8516.79.20.00.00 Fritözler
85.17 Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), ( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç ) ( 8517.70 hariç)
85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)
8525.80 Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici Kameralar
8526.91.80.00.11 İstikamet bulucular
85.27 Radyo yayınlarını alıcı cihazlar ( aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)
85.28 Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)
8531.10 Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar
8543.70.10.00.00 Tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makinalar
87.01 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) (8703.10 hariç)
87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler
8712.00 Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dahil)
87.13 Engelliler için taşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın)
8715.00.10.00.00 Bebek arabaları
90.06 Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç) (9006.91.00.10.00; 9006.91.00.90.00; 9006.99 hariç)
9018.90.10.00.11 Elektronik tansiyon aleti
9018.90.10.00.12 Mekanik tansiyon aleti
9018.90.10.00.13 Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar
9019.10.10.00.11 Cihazlar
9019.10.90.00.13 Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri
9021.40.00.00.00 Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç)
9028.30 Elektrik sayaçları
9101.11.00.00.00 Sadece mekanik göstergesi olanlar
9101.19.00.00.00 Diğerleri
9101.21.00.00.00 Otomatik kurmalı olanlar
9101.29.00.00.00 Diğerleri
9102.11.00.00.00 Sadece mekanik göstergesi olanlar
9102.12.00.00.00 Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital)
9102.19.00.00.00 Diğerleri
9102.21.00.00.00 Otomatik kurmalı olanlar
9102.29.00.00.00 Diğerleri
9504.10.00.00.00 Bir televizyon alıcısıyla birlikte kullanılabilir türden video oyunları
9506.91.10.00.00 Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)