English  English    Deutsch  Deutsch

ICCERT

Danışmanlık

aass-980x360

 

ICCERT , uzman ve dinamik danışman kadrosu ile aşağıdaki Kurumsal Yönetim Danışmanlık yaklaşımını izler:

 

 1. Mevcut Durum Analizi
 2. Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi
 3. Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerinin Önceliklendirilmesi
 4. Stratejik Yönetim Planı Oluşturma
 5. Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

1- Mevcut Durum  Analizi
Kurumsal Yönetim Danışmanlığımız,
 öncelikle mevcut durum ve stratejilerin değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Mevcut Durum analizi safhasında, sizleri daha yakından tanıma amacıyla;

 • Birim yöneticileri ve Yönetim Kurulu ile görüşmelerin yapılması;
 • Şirket yerleşimlerinin ziyaret edilmesi : Genel merkez, üretim tesisi, depo(lar) vb.
 • Analizler için veri gereksinimlerinin belirlenmesi ve mevcut dökümantasyonun incelenmesi hedeflenmektedir.

Firmanızın yetkilileri ve  danışmanlarımızla  bir araya geleceği Yönetim Danışmanlığı toplantılarında; Kurumsal Yönetim Danışmanlık sürecimizin detaylı planlaması, yaklaşımımız, öncelikli ihtiyaçlar ve bu sürecin başarısına katkı sağlayacak çeşitli konular değerlendirilecektir.

2-Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Gerçekleştirilecek toplantılar ve danışmanlık değerlendirmeleri ile firmanın mevcut durumu, hedefleri veYönetim stratejilerinin anlaşılması ve Kurumsal Gelişim alanlarının belirlenmesi sağlanacaktır:

 

 • Firma vizyonun ve stratejisinin iş birimi/fonksiyon bazında stratejik yönetim hedeflerinin ve hedef pazarlarının teyit edilmesi
 • Marka Stratejisi Danışmanlığı
 • Mevcut pazarlar, pazar bazında stratejiler ve ilgili  yapılmış araştırma ve raporlar analizi
 • Mevcut pazarlama stratejisinin incelenmesi ve revizyonu hizmetleri
 • Departman süreçleri: İnsan Kaynakları, Finans Yönetimi , Tedarik Zinciri, Ar-Ge, Satış Pazarlama ve diğer departmanların incelenmesi
 • Firmanın bütün ticari operasyonel yönetim performansının detaylı analizlerinin yapılması ve geliştirme alanlarına yönelik bulguların oluşturulması
 • Şirket içi (yönetim raporları, bilanço, Kalite Sistem Dökümanları vs.) ve şirket dışı (pazar raporları, rakip analizleri vs.) verilerin toplanması

 

Bu çalışmaların sonucunda;

 

 •  proje ekibi tarafından mevcut kurumsal yapının incelenmesinin ardından tespit edilen geliştirilmesi gerekli görülen departmanların ve alanlara ilişkin bir iş planı hazırlanacaktır.
 • Yönetimle ve departman yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda üst düzey yöneticilerinizin teyit ettiği gerekli görülen alanların yapılandırılması için gelişim ve Kurumsal Yönetim iş planı oluşturulacaktır.
 • Gelişim iş planın oluşturulurken öncelik sırasına ve ihtiyaçlara göre departmana özel Yönetim stratejilerioluşturulacaktır.

3-Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerinin Önceliklendirilmesi

Oluşturulan Kurumsal Gelişim yol haritasının uygulanması ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerisırasında aşağıda ki süreç izlenecektir:

A- Hemen Yapılabilecekler : Danışmanlık faaliyetleri adımlarının Yüksek değer-düşük risk alanını ifade etmektedir.
B- Yapılması Planlanacaklar: Danışmanlık faaliyetleri adımlarının Düşük değer-düşük risk ve yüksek değer-yüksek risk alanını ifade etmektedir.
C- Yapılması Gözden Geçirilecekler : Danışmanlık faaliyetler adımlarının Düşük değer yüksek risk alanını ifade etmektedir.

4-Stratejik Yönetim Planı Oluşturma

 

 • Mevcut şirket hedeflerinin Kurumsal Yönetim ihtiyaçları doğrultusunda incelenmesi ve gerekli görülen yerlerde revize edilerek belirlenen Kurumsal stratejik hedeflerin dokümante edilmesi
 • Stratejik planın,  Kurumsal Yönetimin gerekleri doğrultusunda revize edilerek dokümante edilmesi konusunda danışmanlık verilmesi
 • Birim bazında yapılan iş planlarının ve hedef pazarlara giriş stratejisinin yazılı hale getirilmesi konusundadanışmanlık verilmesi

5-Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
 • Marka Yönetimi ve Marka Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Ar-Ge / Yeni Ürün Geliştirme Danışmanlığı
 • Finansal Yönetim Raporlaması
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

 

Eğer şirketiniz;

 

 • Büyüyorsa ve daha fazla büyüyebileceğine inanmanıza rağmen o potansiyele ulaşmakta Kurumsal Yönetim eksikliği yüzünden zorlanıyorsanız
 • Kendi faaliyet gösterdiği sektörde olabilecek en iyi yere gelmişse; ancak siz yeni sektörlerle beraber yeni atılımlar planlıyorsanız
 • Satışlarını artırmasına rağmen karlılığı düşüyorsa
 • Bir görevi kimin üstlendiği belirli olmadığından Yönetim eksikliği olarak görev ortada kalıp yapılmadığından ötürü huzursuzluk yaşıyorsa
 • Yurtdışındaki dünya devi rakibinizin izinden gitmek istiyor; ama bir türlü nereden başlayacağınızı bilemiyorsa
 • Yönetimi yeni nesle devretmek üzereyse; ve yeni neslin şirketi daha da ileriye götüreceğine garanti altına alacak bir Yönetim sistemi kurma ihtiyacı hissediyorsa

 

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri ; şirketinizin dertlerine deva olacak çözüm paketidir.

 

 

Iccert, uluslarası danışmanlık,teknoloji  şirketidir.