English  English    Deutsch  Deutsch

ICCERT

TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ

prosafeTMGD

TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ

Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine (katı, sıvı,viskosite veya gaz özelliğine göre) ve o maddeden neden olabileceği tehlikeler göre SINIFLANDIRILMAKTADIR.

Buna göre ana dokuz (9) ve alt sınıflarla birlikte toplam on üç (13) tehlike madde sınıfı bulunmaktadır

 

 • Sınıfların Tanımlanması
 • 1 Patlayıcı Madde ve Nesneler
 • 2 Gazlar
 • 3 Yanıcı Sıvı Maddeler
 • 4.1 Yanıcı Katı Maddeler
 • 4.2 Kendi Kendine Yanan Maddeler
 • 4.3 Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler
 • 5.1 Yakıcı (oksitleyici) Maddeler
 • 5.2 Organik Peroksitler
 • 6.1 Zehirli Maddeler
 • 6.2 Bulaşıcı Maddeler
 • 7 Radyoaktif Maddeler
 • 8 Aşındırıcı/ Asidik Maddeler
 • 9 Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler