English  English    Deutsch  Deutsch

ICCERT

EĞİTİM

Resim7

 

 

        Firmamız eğitim kadrosu, akademik   kariyerlerinin yanı sıra eğitim alanında da      tecrübeye sahip seçkin akademisyenlerden ve alanında uzman eğitmenlerden oluşmaktadır. Eğitmenlerimizin bilgi ve tecrübe birikimleri  ICCERT  bünyesinde birleşmiştir.

Günümüz iş hayatı hızla değişen teknolojik yapıya ayak uydurmakta bunun yanı sıra bireysel gelişim, eğitim ihtiyaçlarını da karşılamak durumundadır. Firmamız kişilerin ve işletmelerin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, verimliliğini ve rekabet gücünü arttırmak görevini üstlenmiştir.

BİREYSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
 1. Motivasyon
 2. Profesyonel Yaşamda Duyguların Yönetimi
 3. Etkili Konuşma ve Sunuş Teknikleri
 4. Zaman Yönetimi
 5. Yönetici Asistanlığı
 6. Liderlik
 7. Kurum Kültürü
 8. Toplantı Yönetimi
 9. Takım Çalışması
 10. Kalite Çemberleri
 11. Süreç Yönetimi
 12. Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
 13. Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 14. Stratejik Planlama ve Hedeflerle Yönetim
 15. Tanıtım ve Pazarlama Teknikleri
 16. Müşteri İlişkileri Yönetimi
 17. Protokol Kuralları
 18. Yeniden Yapılanma / Değişim Mühendisliği
 19. Teknoloji Geliştirme(İnovasyon)
 20. Hata Türleri ve Etkileri Analizi
 21. Genel İş Güvenliği
 22. Kurumsal Eğitim İhtiyaçlarına Ait Bütün Konular
 23. İş Sağlığı ve Güvenliği
 24. Konaklama Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Programı
 25. Büro Hizmetleri Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Programı
 26. Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Eğitim Programı

 

B. YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ
 1. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
 2. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
 3. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkiki
 4. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
 5. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
 6. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkiki
 7. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
 8. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
 9. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkiki
 10. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 11. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
 12. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 13. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 14. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyonu
 15. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkiki
 16. ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

 

destek-but

 

ıtalogo