English  English    Deutsch  Deutsch

ICCERT

YAŞAM HATLARI

Great_Lakes_Pics_7

PROSAFE yaşam hatları, çelik halat ve çeşitli ankraj noktaları kullanılarak oluşturulan sistemlerdir. Yatay yüzeylerde kullanıldığı gibi dikey ve eğimli yüzeylere de rahatlıkla uygulanabilir. PROSAFE  sistemi üstün şok emici sistem elemanları ve kullanılan çelik halat sayesinde yüksek enerji sönümleme kabiliyetine sahiptir. Bir kaza sırasında teknisyen veya ankraj noktaları harhangi bir ekstra şoka uğramadan düşüş durdurulur.

destek-but